miércoles, 1 de febrero de 2012

LEKI (Lamer)

1. Ŝovi la langon sur ion: /Deslizar la lengua sobre algo:
  • La katino lekas sian felon. /La gata lame su piel.
  • Pro amo al la kandelo kato lekas la kandelingon. /Por amor a la vela, un gato lame la palmatoria.
  • La katoj lektrinkas. /Los gatos beben lamiendo.
  • Mia filo tre ŝatas lekaĵojn (frandaĵojn sur stangeto destinitajn por lekado). /A mi hijo le gustan los chupetes (golosinas en una varita, destinadas para lamer).
  • La fajro forlekis nian domon. /El fuego lamió mi casa.
2. Humile, profitame flati: /Humildemente, adular para obtener un provecho:
  • Ili lekis lin, por ke li protektu ilin. /Ellos lo lamían, para que él los protegiera.
  • Oni lekas la manon, sed celas la panon. /Se lame la mano, pero el objetivo es el pan.
3. Tre zorge doni la finan formon: /Dar muy cuidadosamente la forma final:
  • La pentristo tro lekis sian pentraĵon. / El pintor lamió demasiado su pintura.
  • La versoj estas perfektaj post lekado. /Los versos están perfectos después del lamido.

No hay comentarios.: