viernes, 16 de marzo de 2012

PETOLI (Retozar, juguetear, loquear)

1. Uzi sian troon da energio en sencelaj viglaj ludaj movoj: /Usar su exceso de energía en movimientos sin objetivo, vivaces,  lúdicos:
  • La hundeto petolis ĉirkaŭ miaj kruroj. /El perrito jugueteaba alrededor de mis piernas.
  • Karulo mia, ne petolu! /¡Querido mío, no retoces!
  • Ŝiaj belaj petolaj (petolantaj) haroj brilis en la lumo de la luno. /Sus hermosos cabellos juguetones brillaban a la luz de la luna.
  • Via infano estas tre petolema, sed mi ne ŝatas tian petolemon. /Su niño es muy retozón, pero a mí no me gusta esa clase de jugueteo.
  • Vi devas esti bona infano, alie ankaŭ via infano estos petolulo. /Debes ser un buen niño, de otro modo tu hijo también será un juguetón.
  • Li ŝatas petoladi kun virinoj. /A él le gusta retozar con mujeres.
2. Senkonsidere kaj infanece amuzi sin per gaje ŝercaj, plaĉe malicetaj agoj aŭ paroloj: /Divertirse desconsiderada e infantilmente mediante acciones o palabras alegremente burlescas, agradablemente maliciosas:
  • Petolu, diboĉu, sed sorton ne riproĉu. /Loquea, sé disoluto, pero a la suerte no reproches.
  • Vi transpetolos la grandan paŝon de via vivo, se vi estos tia nepripensema. /Te pasarás loqueando el gran paso de la vida, si serás así de irreflexivo.
  • Lia mieno konstante ŝanĝiĝas: jen ĝi estas serioza, jen petola. /Su semblante cambia constantemente: ora está serio, ora está retozón.
  • Pri siaj petoloj ŝi ĉiam kulpigis nur min. /Por sus bromas, ella siempre me culpaba sólo a mí.

No hay comentarios.: