viernes, 16 de marzo de 2012

PESI (Pesar)

1. Mezuri la pezon de objekto: /Medir el peso de un objeto:
 • Pesu ĉi tiujn oranĝojn, mi petas. /Pese estas naranjas, por favor.
 • Se nun estus pesita mia ĉagreno, ĝi estus pli peza ol la sablo ĉe la maroj /Si ahora se pesara mi enojo, pesaría más que la arena de los mares.
 • Ŝi staris sur la pesilo kaj ridetis - ŝia pezo malgrandiĝis. /Ella se paró sobre la balanza y sonrió – su peso había aumentado.
 • La suno proksimiĝas al la stelaro de Pesilo. /El sol se aproxima a la constelación de Libra.
 • La vendisto faris falsan peson. /El vendedor dio un peso falso.
 • Pripesu al mi unu kilogramon de terpomoj, mi petas. /Pese un kilógramo de papas para mí, por favor.
 • Bebojn oni pesas per bebopesilo kaj leterojn - per leterpesilo. /Los bebés se pesan en una balanza para bebés y las cartas en una balanza para cartas.
 • Por ekscii la pezon de la juveloj, metu ilin sur pesileto. /Para saber el peso de las joyas, póngalas sobre una pequeña pesa.
 • La astronomia etero estis opiniata nepesebla. /El éter astronómico se consideraba impesable.
2. Esplori la relativan valoron aŭ gravecon de io, taksi, ekzameni: /Explorar el valor relativo o la importancia de algo, evaluar, examinar:
 • Li ĉiam longe pripensadas kaj pesadas ĉiun sian vorton. /Él siempre medita y pesa largamente cada una de sus palabras.
 • Ĉiam okazas pesado de motivoj por kaj kontraŭ. /Siempre ocurre una pesada de motivos a favor y en contra.
 • La pesiltaso de Temisa foje leviĝas, foje malleviĝas. /La balanza de platillos de Temis a veces se eleva, a veces desciende.

No hay comentarios.: