domingo, 11 de marzo de 2012

PRAKTIKO (Práctica)

Apliko de la reguloj aŭ principoj de arto aŭ scienco, kontraste kun la teorio: /Aplicación de las normas o principios del arte o la ciencia, en contraste con la teoría:
  • Ŝi finis la universitaton kaj komencis medicinan praktikon. /Ella terminó en la universidad y comenzó la práctica de la medicina.
  • Ni faris longajn praktikajn provojn kun nia projekto. /Hicimos extensas pruebas prácticas con nuestro proyecto.
  • Montriĝis, ke la instrumento estas tre praktika. / Se demostró que el instrumento es muy práctico.
  • Ĉiuj viaj konsiloj estis praktike senutilaj. /Todos tus consejos eran prácticamente inútiles.
  • Homoj venas al la aranĝoj praktiki Esperanton. /Las personas vienen a los encuentros para practicar Esperanto.
  • Mi ĵus komencis praktikadon. /Acabo de empezar la práctica.
  • Ĉi tie laboras multaj praktikistoj. /Aquí trabajan muchos practicantes.
  • Povas esti, ke kelkaj flankoj de la regularo poste montriĝos nepraktikaj. /Puede ocurrir que algunos aspectos del manual se demuestren como imprácticos.

No hay comentarios.: