viernes, 29 de junio de 2007

AGNOSKI

Deklari oficiale rajtigita:
  • Oni agnoskis miajn rajtojn je la heredaĵo.
  • Min interesas, ĉu Esperanto estos iam oficiale agnoskita de ĉiuj registaroj.
  • Ili silente malagnoskis la rezultojn de la voĉdonado.

No hay comentarios.: