viernes, 29 de junio de 2007

PIA

Sincere kaj ame respektoplena al Dio kaj religiaj aferoj:
  • Mia avino estas pia kredantino.
  • Ŝi vivis tre pie.
  • Nek pio por Dio, nek kapablo por diablo.
  • Ŝajnas al mi, ke lia pieco estas malvera.
  • Se ezoko piiĝis, gobio ne dormu.
  • Eĉ inter piuloj ne mankas pekuloj.
  • Tiu junulo faras maljustajn agojn kaj diras malpiajn vortojn.
  • En buŝo Biblio, en koro malpio.
  • Tiuj malpiuloj tute ne respektas Dion!

No hay comentarios.: