viernes, 29 de junio de 2007

VALORO

1. Grado, laŭ kiu iu aŭ io estas ŝatata pro siaj kvalitoj kaj meritoj:
 • Laŭ la personoj, kun kiun oni havas interrilatojn, estas difinita la propra valoro de homo.
 • Kia estas via laboro, tia estas via valoro.
 • Montras parolo, kion cerbo valoras.
 • Mi pensas, ke vi havas senton de malplivaloreco.
 • Ne valoranto plaĉas, sed plaĉanto valoras.
 • Ne traktu nin kiel senvalorajn bestojn!
2. Grado de taksebleco; sumo, je kiu io estas mone taksata:
 • La valoro de tiu varo malaltiĝis lastatempe.
 • Oni batas la oron, por provi ĝian valoron.
 • Li elspezis cxiun monon por aĉetado de tiu multevalora (grandvalora, altvalora) perlo.
3. Grando, al kiu variablo aux funkcio povas egali:
 • Trovu valoron de ĉi tiu funkcio.
4. Io, kio iel valoras:
 • Promesita trezoro estas sen valoro.
 • Pli valoras interkonsento, ol juĝa dokumento.
 • Viaj konsiloj estas tre valoraj por mi.
 • Ĉu vi forvendis ĉiujn valoraĵojn?!
5. Tio, kion homoj jugxas morale aŭ estetike grava:
 • Ni devas klopodi, ke la veraj valoroj de tiu nacio estu konigataj al la mondo.

No hay comentarios.: